• Košík zatím neobsahuje žádné zboží.

Alergie na Latex

Tento dokument je určen pouze pro informaci. Nejsme odborníci na alergie, ani nejsme lékaři (kteří by Vám mohli pomoci s případnými projevy alergie). 

Latex je všudypřítomný v moderní společnosti, a to zejména v oblasti zdravotní péče. William Halstead poprvé použil Latexové chirurgické rukavice v roce 1890. Od té doby je Latex používán v mnoha zdravotnických oborech a jen zdravotnických rukavic je nyní vyráběno po celém světě na miliardy párů. Po roce 1980, se výskyt alergicky citlivých lidí prudce zvýšil z důvodu masivnějšího používání Latexových rukavic a kondomů, které se všeobecně začali doporučovat, z důvodu zabránění přenosu krevních patogenů, včetně imunodeficience člověka (HIV).
Výskyt drobných i závažných alergických reakcí na Latex, začal rychle stoupat u pacientů a zdravotnických pracovníků (hcws). K alergické reakci na Latex může dojít po kontaktu pokožky či sliznice, po peritoneální kontaktu v průběhu operace, nebo při případném vdechnutí aerosolu se stopy částic Latexu. 

Co je to alergie na latex

Jde o imunologicky podmíněnou reakci na určité proteiny a přídatné látky obsažené v přírodním latexu. Není přesně známo, jaké množství latexových alergenů je již schopno vyvolat senzibilizaci a následně alergickou reakci. Udává se, že pro rozvoj alergie na latex je potřeba, aby množství latexového alergenu bylo větší než 0,6 ng/m3 anebo 1 ng/ml – již v této koncentraci je možné vyvolání alergické reakce na sliznici.

Objevují se tři rozdílné typy reakcí

Reakce I. typu, časné přecitlivělosti, na některé proteiny latexu zprostředkovaná IgE. Klinicky se nejčastěji projevuje jako kontaktní urtikarie, projevy mohou být ale i systémové: konjuktivitida, alergická rýma s kýcháním a latexové astma, edém, hypotenze až šokový stav (následkem masivního uvolnění histaminu). Příznaky alergické reakce se v takovém případě typicky objevují během minut od kontaktu s latexovými alergeny
Reakce IV. typu – oddálené přecitlivělosti se mohou ale objevit i s několikahodinovou prodlevou (6–48 hodin). Projevuje se nejčastěji jako svědivý ekzém v místě kontaktu. Při opakované expozici latexu ale mohou projevy expandovat i mimo místa přímého kontaktu. Tato reakce je nejčastěji způsobena nikoli latexem jako takovým, ale chemickými přísadami použitými při úpravě přírodního kaučuku. Jde o nejčastější typ alergické reakce na latex.
Velmi časté jsou také reakce iritační, především dermatitidy způsobené chemickým drážděním některými chemickými látkami, BEZ zapojení imunitních mechanismů. Tento typ reakce postihuje nejčastěji osoby, které pravidelně a dlouhodobě používají latexové rukavice. Projevy jsou vždy vázány výhradně na místa kontaktu.

Latexové alergeny

V přírodním kaučuku bylo objeveno více než 150 polypeptidů a více než 35 z nich může působit jako alergen. Asi u 20 alergenů Latexu je již známa kompletní nebo částečná sekvence aminokyselin. Hlavní Latexové alergeny (asi 5– 8 alergenů) byly definovány jako peptidy, proti kterým více než 50 % Latex-senzitivní populace reaguje tvorbou IgE specifických protilátek. Jedná se o proteiny ve vodě rozpustné.

Byly definovány i další alergeny, které sice nesplňují kritéria hlavních alergenů, ale mají též významný podíl na senzibilizaci. Zajímavé je, že byly prokázány rozdíly v senzitivitě na jednotlivé latexové alergeny mezi skupinou zdravotníků, dětí se spina bifida a skupinou ostatní latexsenzitivní populace. Příčina tohoto jevu nebyla zatím jednoznačně vysvětlena – svou roli hraje nejspíš věk, frekvence chirurgických výkonů, atopický stav a další genetické dispozice, cesty expozice atd.

Cesty expozice latexovým alergenům

Sliznicí v dutině ústní (zubní protézy), urogenitálním traktu (gynekologické či porodnické vyšetření, močové katétry, kondomy…), sliznicí střev (bariové nálevy, potraviny kontaminované latexem z obalů). Podle kontroly provedené ve Velké Británii u 21 namátkou vybraných potravin byl Latex v obalu prokázán u 1/3 z nich a prokázán byl i jeho prostup do potraviny.
Kůží při kontaktu s rukavicemi, obvazovým materiálem a dalším zdravotnickým vybavením s obsahem latexu.
Parenterálně z infuzních setů. Inhalačně z práškovaných rukavic, ve městech z automobilového provozu, v průběhu výrobního procesu.
Viscerální cestou při kontaktu s rukavicemi v průběhu operačních výkonů, z implantátů.

Zkřížené reakce latexu s potravinami

Počátkem 90. let byl poprvé popsán případ pacienta se souběžnou alergií na Latex a na banán. V roce 1994 byla na základě opakovaných klinických pozorování spojení alergie na Latex s alergií na různé druhy ovoce vyslovena domněnka o existenci „latex-fruit syndromu“. Dnes je tento termín běžně používán pro spojení alergie na latex s klinickou nebo sérologickou zkříženou reaktivitou k potravinovým alergenům (avokádo, banán, jedlý kaštan, kiwi, papája, brambor, broskev, grep, fík, pomeranč, rajče, meloun, burský ořech, nektarinka, pohanka) + některým pylovým alergenům.

Zdá se, že jsou dvě skupiny pacientů alergických na latex

Skupina prvotně senzibilizovaná na pyly a jiné rostlinné alergeny s pouze „náhodnou“ odpovídavostí i na Latex (až 24x vyšší riziko latexové alergie u osob s potravinovou alergií na některé potraviny).
Skupina osob prvotně senzibilizovaných na Latex a následně reagujících na některé zkřížené alergeny.

Některou ze zkřížených reakcí s latexovými alergeny je postiženo přibližně až 50 % osob alergických na latex a polovina z těchto reakcí má systémový charakter. Pacienti alergičtí na latex by měli být informováni o použití ovocných šťáv v likérech, vínech, zmrzlině, marmeládě, žvýkačkách, brambůrkách, müsli a také o ovocných enzymech (papain, bromelain a ficin), které jsou užívány při výrobě potravin a léků.

Diagnóza alergie na latex

Anamnéza je stále základním krokem v diagnostickém postupu. Otázka na Latexovou alergii by tedy měla být rutinní součástí anamnézy nejen v alergologické ambulanci. Projevy ale nemusejí být vždy na první pohled jasné – rozlišnost typů alergických reakcí vyvolaných latexovými alergeny je veliká.
Vyšetření kožními prick testy – jsou k dispozici standardizované alergeny s vysokou citlivostí. Při negativním nálezu a podezření na alergii na latex z anamnézy se doporučuje doplnit vyšetření specifických IgE protilátek.
Vyšetření specifických IgE protilátek – podle použité metody je dána citlivost vyšetření (doporučuje se RAST a ELISA).

Léčba

Primárně preventivní opatření jsou indikována u zdravotníků a pacientů i s rizikem těžké reakce přecitlivělosti (např. děti se spina bifida). Sekundárně preventivní opatření spočívají v tom, že osoby s časnou reakcí hypersenzitivity se musejí vyhýbat kontaktu jak se samotným latexem, tak i se zkříženě reagujícími alergeny. Specifická imunoterapie je bezpečná léčba, umožňující často pacientům zůstat u své profese. K dispozici máme sublinguální vakcínu SLIT-Latex, kterou lze v současné době získat na žádost o mimořádný dovoz.

Doporučená preventivní opatření

Pacienti z vysoce rizikových skupin by měli být diagnosticky testováni; zejména před plánovaným lékařským výkonem spojeným s expozicí latexu.
Pacienti se spina bifida – odstranění expozice latexem od narození.
Osoby s OA jakékoli alergické reakce I. typu – doporučit omezení Latexové expozice (pozor: tzv. hypoalergenní rukavice nejsou bez latexu, ale jen bez přítomnosti alergenů IV. typu).

Doprava zdarma

při nákupu nad 10.000 Kč
 

kupóny se slevou 10%

Pro všechny nově registrované
 

+420 608 125 647

Podpora 24 hodin denně