• Košík zatím neobsahuje žádné zboží.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velice si vážíme Vaší důvěry!

Proto je naším předním zájmem ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon"), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR").

Bonovo s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Bonovo s.r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Bonovo s.r.o (zakázková výroba a prodej oblečení)., účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Bonovo s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Bonovo s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Bonovo s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

 1. Získání a použití Vašich osobních údajů
  Abychom mohli Vaši objednávku pokud možno co nejlépe zpracovat, jsou údaje, které jste vyplnili při registraci či objednávání do našeho registračního či objednacího formuláře, u nás uloženy a dále předány přepravním společnostem, pověřeným dodáním Vámi vybraného zboží (Česká pošta, s.p., Slovenská pošta a.s.)
  Doručovatelským partnerům jsou zprostředkovány Vaše údaje jako je adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo ( pokud jste ho vyplnili), aby Vás doručovatel mohl informovat o přibližném čase doručení zásilky, popřípadě abyste se dohodli o změně doby doručení. Od doručovatele obdržíte e-mail nebo SMS s informacemi o doručení.
  Občas Vám zašleme poštou informace o produktech či reklamu na Vaši adresu, kterou jste uvedli při zadávání objednávky. Kdykoliv však můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním a využitím Vašich osobních dat k reklamním účelům, k tomu se prosím obraťte na náš zákaznický servis prostřednictvím mailu info@zentai-cz.cz.
 2. Důvěra díky vysokým ochranným standardům obchodu www.zentai.cz.
  Konkrétně vypadá naše záruka jistoty následovně:
  E-shop www.zentai-cz.cz je zabezpečen protokolem https, čímž je zajištěna větší míra bezpečnosti. Komunikace probíhá 256 bit šifrováním – zadávané údaje zákazníky jsou šifrovány httsp protokolem.
  Náš software, který používá jako standard Secure Socket Layer (SSL), zašifruje při objednávce Vaše osobní údaje - jméno, adresu, bankovní spojení a číslo platební karty. SSL je většinou prohlížečů podporován. Vaše data pak obdrží náš server v pro nepovolané osoby nečitelném kódu.
   
 3. Nasazení cookies
  Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenášíme prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Mnoho postupů v e-commerce je bez této techniky nerealizovatelných. Tak je např. při online-nakupování virtuální nákupní košík zpravidla provozován s cookies.
  U zentai-cz.cz -internetovém obchodě je použit trvalý cookie, aby bylo možno obsah Vašeho košíku uložit po dobu Vašeho nakupování. Trvalý cookie bude uložen ve Vašem počítači a setrvá v něm i po zavření prohlížeče. Tento cookie může být při další návštěvě webové stránky znovu přečten. Bez tohoto trvalého cookie by nemohly být žádné produkty dány do košíku, díky čemuž by bylo nakupování na zentai-cz.cz vyloučeno. Upozorňujeme, že cookie poslaný zentai-cz.cz je relevantní výhradně pro použití nákupního košíku. Informace přesahující tento účel nebudeme ukládat.
   
 4. Google Analytics
  Tato webová stránka používá Google Analytics - službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textová data, která budou uložena na Vašem počítači, a která Vám umožní analýzu užívání webové stránky. Informace vygenerované cookie o Vašem užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy, přičemž za účelem její anonymizace prostřednictvím “_anonymizelp()” není na Google Analytics předáváno posledních 8 znaků) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google pak tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, sestaví zprávu o aktivitách na webové stránce pro jejího provozovatele, stejně jako o dalších službách spojených s užíváním webové stránky nebo internetu. Také budou Googlem tyto informace případně předány třetím osobám, pakliže je to zákonem předepsáno nebo pokud jsou tyto ke zpracování údajů společností Google pověřeny. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP-adresu s jinými svými daty. Instalaci cookies můžete prostřednictvím nastavení softwaru Vašeho prohlížeče vyloučit; v tomto případě Vás ale upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci plně využít veškeré funkce webové stránky zentai-cz.cz. Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů společností Google právě popsaným způsobem a k shora uvedenému účelu. Pokud nechcete, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, můžete si zde stáhnout deaktivační Add-on pro internetový prohlížeč.
   
 5. Použití pluginů sociálních médií
  Tato internetová stránka používá tzv. social media plugin sítě Facebook. Plugin rozpoznáte podle loga Facebook. Pokud navštívíte naši internetovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi Vaším internetovým prohlížečem a serverem služby. Tento poté dostane informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naší internetovou stránku. Pokud kliknete na logo Facebook s přihlášeným uživatelským kontem, může být informace o tom, že jste navštívili naši internetovou stránku, přiřazená k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Jestliže jste uživatelem této sociální sítě a nechcete, aby poskytovatel této služby sbíral o Vás prostřednictvím naší internetové stránky údaje a spojoval je s Vašimi uživatelskými údaji, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z této sociální sítě odhlásit. Upozorňujeme Vás, že nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat, ani o použití těchto dat službou Facebook. Více informací o tom, jaké údaje Facebook sbírá při použití social media pluginu, a jak jsou tyto údaje použité, získáte v informacích o ochraně osobních údajů poskytované služby. Tu naleznete zde:http://www.facebook.com/policy.php
   
 6. Náhled do Vašich osobních údajů
  Údaje, které jste nám sdělili, u nás zůstanou uloženy po dobu existence Vašeho zákaznického účtu na zentai-cz.cz. Do Vašich osobních údajů můžete kdykoli nahlédnout, měnit je nebo vymazat pod "registrace" - za použití Vaší emailové adresy a hesla. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, nabízíme Vám v tomto případě speciální servis: pod "registrace" naleznete na log-in-stránce odkaz ve znění: "Zapomenuté heslo?", který Vás dovede k pomoci s heslem. Prosíme, abyste uvedli Vaši (nám známou) emailovou adresu a odeslali daný formulář. Rádi Vám pak na tuto emailovou adresu zašleme náhradní heslo. Tento postup je bezpečný i v tom případě, kdy se třetí osoba pokusí získat přístup k Vašim osobním údajům. Protože: zaslání proběhne v každém případě na Vaši emailovou adresu, ke které máte přístup pouze Vy.
   
 7. Vaše právo na informace
  Máte právo požadovat bezplatnou písemnou informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zentai-cz.cz uložil. Po obdržení této informace pak můžete vyjádřit své přání takto uložené údaje opravit, zablokovat či zrušit; tomuto pak bude bez odkladu vyhověno. Vaše dotazy na téma ochrana osobních údajů nám, prosím, zasílejte prostřednictvím mailu na info@zentai-cz.cz
  Pokud byste se domnívali, že zentai-cz.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím našeho mailu info@zentai-cz.cz  se žádostí o vysvětlení, příp. se žádostí o odstranění takto vzniklého stavu.
   
 8. Provozní ochrana dat
  Všichni naši zaměstnanci jsou písemně zavázáni k dodržování příslušných předpisů a směrnic na ochranu dat, a také k jejich utajení.

 

Poslední aktualizace: 25.3.2020
Bonovo s.r.o., provozující internetový obchod www.zentai.cz

Doprava zdarma

při nákupu nad 10.000 Kč
 

kupóny se slevou 10%

Pro všechny nově registrované
 

+420 608 125 647

Podpora 24 hodin denně